Strona głównaAutorChristos MANDZIOSAlfreda POZNAŃSKA w domu Edyty STEIN św. Teresy od Krzyża

Alfreda POZNAŃSKA w domu Edyty STEIN św. Teresy od Krzyża

Opublikowano

spot_img

FOTO: Artur Waszkielewicz


15 maja 2024 roku w Domu Edyty STEIN we Wrocławiu odbył się wernisaż wystawy prac rzeźbiarskich profesor Alfredy POZNAŃSKIEJ, zmarłej w październiku 2001 roku.
   Wystawa trwa od 15 maja do 30 czerwca 2024roku.
Jest to już druga wystawa pośmiertna w tymże miejscu.
Pierwsza obyła się w dziesiątą rocznicę śmierci w październiku 2011 roku …

Nie …
… nie będę opisywał wystawy …
… to można …
… to trzeba zobaczyć … !!!
… tym bardziej, że Dom Edyty STEIN znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby
Stowarzyszenia SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ we Wrocławiu.
Na wernisażu zgromadziło się całkiem pokaźne grono członków i sympatyków Towarzystwa
im. Edyty STEIN oraz innych instytucji takich, jak:
… Centrum Historii Zajezdnia (dr Marek KOSENDIAK i Joanna HAJŁASZ) …
… OSSOLINEUM (dr Łukasz KAMIŃSKI – dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich) …
… a także …
… obecni byli …
… przedstawiciele rodziny Pani Profesor …
Wojciech LINOWSKI z rodziną – siostrzeniec, syn Wandy LINOWSKIEJ siostry Alfredy

… a ponadto stawili się …
… znajomi, przyjaciele …
… absolwenci (dr hab. Magdalena GRZYBOWSKA, dr hab. Grzegorz NIEMYJSKI) …
… profesorowie ASP-Wrocław
(prof. Aleksander Marek ZYŚKO, prof. Christos MANDZIOS, dr hab. Magdalena GRZYBOWSKA, dr hab. Grzegorz NIEMYJSKI) …
… oraz …
… inni współpracownicy …
… w tym, co znamienne …
… przedstawiciele SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ …
Ludwika OGORZELEC, Hanna ŁUKOWSKA – KARNIEJ, Mirosława i Iwona KONDRATOWICZ,
Bożena GROCHOLSKA, Zbigniew HAJŁASZ oraz Edward WOLTAŃSKI – reprezentujący obecny Zarząd Stowarzyszenia SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA

Wernisaż poprowadziła
Marta DROBIŃSKA – Ośrodek Dokumentacji Sztuki ASP – Wrocław …
… przemawiała Danuta NOWAK – Prezes Towarzystwa im. Edyty Stein …
… podziękowania popłynęły do
   Marii KROMP –ZALESKIEJ – Dyrektor Domu Edyty Stein
oraz do
dr Anny SIEMIENIEC – Dom Edyty Stein …


… dr hab. Grzegorz NIEMYJSKI – Dziekan Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki ASP Wrocław –
zabrawszy głos nadmienił, iż wraz z obecną na wernisażu dr hab. Magdalena GRZYBOWSKĄ
są absolwentami Pani Profesor, broniąc w jej Pracowni prace magisterskie …
… w dalszej części wystąpił:
prof. Christos MANDZIOS – ASP Wrocław, wieloletni współpracownik Alfredy POZNANSKIEJ
oraz
Ludwika OGORZELEC – znakomita rzeźbiarka, przyjaciółka Pani Profesor, z którą przez lata
prowadziły dobrze zakonspirowaną działalność …
… następnie wystąpiła …
… Elżbieta ŁUBOWICZ przedstawiając esencjonalnie i trafnie twórczość Pani Profesor …


… na końcu …
… o Alfredzie POZNAŃSKIEJ …
… bardzo ciepło, z dużą wrażliwością i głębią …
… mówiła …
… p. Danuta SKRABA – pierwsza współzałożycielka Towarzystwa im. Edyty STEIN …

Wygłoszone mowy i wspomnienia świadczą o niezwykłych walorach osobowych Alfredy
POZNAŃSKIEJ oraz o wadze jej dokonań twórczych …


Wśród licznych i znakomitych dzieł jej autorstwa, począwszy od Małej Formy Rzeźbiarskiej,
Medalierstwo i Plakietę po prace wielkoformatowe realizowane w różnych materiałach i technikach – o czym syntetycznie i merytorycznie mówiła p. Elżbieta ŁUBOWICZ – przywoływano też, szczególne dzieło, a mianowicie Ołtarz św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein – wrocławianki, doktora filozofii, karmelitanki, zgładzonej w 1942 w KL Auschwitz, w 1987 roku beatyfikowanej przez Jana Pawła II w Kolonii, w Niemczech, a 11 października 1998 roku kanonizowanej w Rzymie, również przez Jana Pawła II).


Na Ołtarz składa się grupa dwóch form rzeźbiarskich, odkutych z bloków marmurowych.
… z jednego – większego bloku – wyrzeźbiona jest ponadnaturalnej, przeskalowanej wielkości Księga, stanowiąca Ołtarz właściwy wraz z mensą, w której przechowywane są relikwie świętej … natomiast z drugiego – mniejszego bloku – powstał stos kartek papieru, na którym mają płonąć świece wotywne …


Ta znakomita kompozycja rzeźbiarska o rewelacyjnie prostej, symbolicznej, ciekawej i
wysmakowanej formie jest hołdem rzeźbiarskim autorstwa Alfredy POZNAŃSKIEJ dla Edyty STEIN – tj. św. Teresy Benedykty od Krzyża, z którą Alfreda nawiązała i kultywowała szczególny kontakt duchowy i religijny…
… co było przywoływane w trakcie wystąpień …
… zwłaszcza wyraziście i wzruszająco wybrzmiało to w mowie p. Danuty SKRABY …


Ołtarz św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty STEIN) znajduje się w Kaplicy Kościoła św.
Michała Archanioła, który jak wiadomo jest również w niedalekim sąsiedztwie … zachęcamy do zwiedzenia, zadumy i modlitwy …


Ta Kompozycja Rzeźbiarska winna być absolutnym powodem przyjazdu do Wrocławia, gdyż
jest znakomitym przykładem współczesnej sztuki, sztuki sakralnej …

Przypomniano także o działalności związkowej Alfredy POZNAŃSKIEJ w SOLIDARNOŚCI, a
po wprowadzeniu Stanu Wojennego podjęcia podziemnej i konspiracyjnej działalności, współpracy z SOLIDARNOŚCIĄ WALCZĄCĄ i Kornelem MORAWIECKIM …
… co przywoływała Ludwika OGORZELEC – artystka rzeźbiarka realizująca swoją twórczość w wielu miejscach świata …
… świadczono przy tym …
… o ofiarności Alfredy POZNAŃSKIEJ, o jej determinacji, odwadze i jej wielkiej skromności …

Kuratorami wystawy są:
Krzysztof PACHURKA, Marta DROBIŃSKA, Karolina WIKTOR.


Wystawie towarzyszy Katalog …
sfinansowany przez
Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki oraz Ośrodek Dokumentacji Sztuki ASP – Wrocław
Towarzystwo im. Edyty STEIN…
Redakcja Katalogu:
dr hab. Grzegorz NIEMYJSKI – Dziekan Wydziału Rzeźby i mediacji Sztuki ASP – Wrocław
współpraca:
Marta DROBIŃSKA, Karolina WIKTOR, dr hab. Magdalena GRZYBOWSKA.
Tekst w Katalogu:
autorstwa Elżbiety ŁUBOWICZ
Fotografie:
Krzysztofa PACHURKI, Michała PIETRZAKA

oraz
zdjęcia z archiwum rodzinnego Wandy LINOWSKIEJ – siostry Alfredy POZNAŃSKIEJ.
Skład katalogu: Piotr OLEJARZ.

Katalog towarzyszący tej wystawie jest w dużej mierze wkładem w opis i udokumentowanie
znakomitości i doniosłości dokonań Alfredy POZNAŃSKIEJ.… na wernisażu nastała bardzo ciepła i miła atmosfera …


… w końcu …
… wspominaliśmy i przywoływaliśmy …
… osobę …
… szczególną, pracowitą, skromną, odważną i prawą …
… Alfredę POZNAŃSKĄ Profesor Rzeźby ASP Wrocław …

prof.
Christos MANDZIOS
rzeźbiarz
Wrocław
maj
2024

FOTO: Artur Waszkielewicz

https://fotorodzina.pl; artur.waszkielewicz@gmail.com

Aktualności

Nasz kandydat Michał Dworczyk zdobył mandant europosła

Nasze Stowarzyszenie, reprezentowane w sposób szczególny przez Edka Wóltańskiego, wzięło czynny udział we wsparciu...

42-lecie SW w Warszawie

W 42-gą rocznicę powstania "SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ", 4 czerwca w Parafii Katedralnej pw. św. Floriana...

Solidarność Walcząca w Krośnie

FOTO: Solidarność Podkarpacka u oo Kapucynów 1988 r. W dniu 28.05.2024 r. odbyło się spotkanie...