Nowe władze Stowarzyszenia

0
168

W dniu 10 czerwca 2023 roku odbyło się Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Solidarność Walcząca, podczas którego przyjęto sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za miniony rok 2022 oraz wybrano nowe władze na kolejną trzyletnią kadencję. Na zebranie Zebranie, z przerwą na obiad trwało około 7 godzin. Oprócz nowy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sąd Koleżeńskiego, wybrano również skład nowego organu, jakim jest Rada Stowarzyszenia, powołana zgodnie z paragrafem 16 punkt 4 Statutu Stowarzyszenia.

Dotychczasowe ciała statutowe zostały powołane w formule kontynuacji dotychczasowego sposobu naszego działania. Jest stabilność personalna i zmiany, a także rozbudowa formuły wynikająca z rozpoznanych potrzeb, jak na przykład zwiększenie liczby członków Sądu Koleżeńskiego. Agendę Zebrania podawaliśmy 19 maja:

Podziękowania należą się osobom przygotowującym zebranie od strony organizacyjnej (aranżacja miejsca, aprowizacją, przygotowanie materiałów, list do głosowania, itp.)
To zawsze jest duży wysiłek, który umyka uwadze osób uczestniczących. W organizacji udział brali Waldek Kras, Paweł Kieruzal, Andrzej Kapała, Edek Wóltański, Andrzej Wawrzeń, Andrzej Kisielewicz i Iwona Kondratowicz.

Wielka pracę podczas Walnego wykonała Komisja Skrutacyjna w składzie Paweł Kieruzal, Tomasz Dudek, Grzegorz Juchiewicz i Marian Oziewicz. Protokołował cierpliwie Tomek Wiśniewski. Wojciech Myślecki wybrany został bezdyskusyjnie na Przewodniczącego Zebrania (140 głosów za, 3 głosy sprzeciwu). Przeprowadził nas przez to siedmiogodzinne spotkanie z wielką cierpliwością.

Zaproponowany przez Przewodniczącego SSW skład nowego Zarządu został przyjęty zdecydowana większością głosów ( 115 za, 8 przeciw i 6 wstrzymujących się). Do Zarządu, poza Przewodniczącym Zbyszkiem Jagielłą, który kontynuuje 5-letnią kadencję, weszli:

Janina Podlejska – Wrocław

Andrzej Kisielewicz – Wrocław

Szymon Jabłoński – Poznań

Wojciech Podgórzak – Warszawa.

Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: Joanna Frankiewicz, Helena Lazarowicz, Michał Gabryel, Zbigniew Hajłasz i Mariusz Grabowski.

Skład Sądu Koleżeńskiego to: Hanna Łukowska-Karniej, Zofia Maciejewska, Małgorzata Zwiercan, Anna Morawiecka, Maria Peisert, Wojciech Myślecki, Tadeusz Piątek, Ryszard Szablowski, Edward Wóltański, Tomasz Dudek i Szymon Łukasiewicz.

Skład Rady Stowarzyszenia:
Hanna Łukowska-Karniej, Michał Gabryel, Cezariusz Lesisz, Andrzej Kołodziej, Wojciech Myślecki, Roman Zwiercan, Zbigniew Jagiełło, Marta Morawiecka i Andrzej Kisielewicz.

Bardzo serdecznie nam Wszystkim gratulujemy !

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj