Strona głównaNajnowszeNOWE ZASADY PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW

NOWE ZASADY PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW

Opublikowano

spot_img

W związku z odejściem naszego Pierwszego Przewodniczącego ś.p. Kornela Morawieckiego, i wyborem nowego przewodniczącego i nowego zarządu, zachodzi konieczność uregulowania zasad przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia. Do tej pory decydująca była opinia Przewodniczącego, co nie może być już kontynuowane. W związku z tym Zarząd przygotowuje zmiany w Statucie, które doprecyzują i dostosują do obecnej sytuacji niezbyt precyzyjne i niepraktyczne przepisy par. 8 Statutu. Do czasu zmian statutowych sprawa będzie regulowana następującą uchwałą.

UCHWAŁA nr 1/2019

Zarządu SSW

z dnia 2.01.2020

w sprawie zasad przyjmowania nowych członków

Działając na podstawie ust. 2 par. 27 Statutu SSW, w trosce o utrzymanie w Stowarzyszeniu wartości i zasad ideowych Solidarności Walczącej, przyjmuje się następującą wykładnię i uzupełnienie przepisów par. 8 Statutu:

1. Do wniosku o przyjęcie w poczet członków powinny być dołączone rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia, którzy w latach 1982-89 byli członkami podziemnej organizacji Solidarność Walcząca. Rekomendacje powinny być sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, określającym podstawowe wymagania ideowe stawiane członkom Stowarzyszenia.

2. Zarząd może odmówić przyjęcia danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia, lub przesunąć termin rozpatrzenia wniosku i podjąć odpowiednie czynności wyjaśniające, jeśli uzna, że nie ma wystarczającej gwarancji, iż właściwości i postępowanie danej osoby nie stoją w sprzeczności z zasadami ideowymi Solidarności Walczącej. Od takiej decyzji Zarządu osobie ubiegającej się o członkostwo służy odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od powzięcia informacji o decyzji.

Wrocław, 2.01.2020

Aktualności

Majówka z Bobolą – relacja

W dniu 21 maja we wtorek grupa członków Stowarzyszenia "CONTRA" i SSW wyruszyła z...

Nasz kandydat Michał Dworczyk zdobył mandant europosła

Nasze Stowarzyszenie, reprezentowane w sposób szczególny przez Edka Wóltańskiego, wzięło czynny udział we wsparciu...

42-lecie SW w Warszawie

W 42-gą rocznicę powstania "SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ", 4 czerwca w Parafii Katedralnej pw. św. Floriana...