Strona głównaNajnowszeNOWE ZASADY PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW

NOWE ZASADY PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW

Opublikowano

spot_img

W związku z odejściem naszego Pierwszego Przewodniczącego ś.p. Kornela Morawieckiego, i wyborem nowego przewodniczącego i nowego zarządu, zachodzi konieczność uregulowania zasad przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia. Do tej pory decydująca była opinia Przewodniczącego, co nie może być już kontynuowane. W związku z tym Zarząd przygotowuje zmiany w Statucie, które doprecyzują i dostosują do obecnej sytuacji niezbyt precyzyjne i niepraktyczne przepisy par. 8 Statutu. Do czasu zmian statutowych sprawa będzie regulowana następującą uchwałą.

UCHWAŁA nr 1/2019

Zarządu SSW

z dnia 2.01.2020

w sprawie zasad przyjmowania nowych członków

Działając na podstawie ust. 2 par. 27 Statutu SSW, w trosce o utrzymanie w Stowarzyszeniu wartości i zasad ideowych Solidarności Walczącej, przyjmuje się następującą wykładnię i uzupełnienie przepisów par. 8 Statutu:

1. Do wniosku o przyjęcie w poczet członków powinny być dołączone rekomendacje dwóch członków Stowarzyszenia, którzy w latach 1982-89 byli członkami podziemnej organizacji Solidarność Walcząca. Rekomendacje powinny być sporządzone na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały, określającym podstawowe wymagania ideowe stawiane członkom Stowarzyszenia.

2. Zarząd może odmówić przyjęcia danej osoby w poczet członków Stowarzyszenia, lub przesunąć termin rozpatrzenia wniosku i podjąć odpowiednie czynności wyjaśniające, jeśli uzna, że nie ma wystarczającej gwarancji, iż właściwości i postępowanie danej osoby nie stoją w sprzeczności z zasadami ideowymi Solidarności Walczącej. Od takiej decyzji Zarządu osobie ubiegającej się o członkostwo służy odwołanie do Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od powzięcia informacji o decyzji.

Wrocław, 2.01.2020

Aktualności

SW na proteście pod Trybunałem Konstytucyjnym

10 stycznia 2024 r. godz 13:00. przed Trybunałem Konstytucyjnym (al. Jana Chrystiana Szucha w Warszawie) odbył się kolejny Protest Wolnych Polaków.

„Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny” z Krzyżem Solidarności Walczącej

Nasi wolontariusze Małgosia Zwiercan z mężem podjęli się sfinalizowania projektu wkomponowania Krzyża Solidarności Walczącej w Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku.

śp. Zdzisława Ferenc 1948-2024

Dnia 27 stycznia 2024 r. po długiej chorobie w wieku 75 lat zmarła nasz koleżanka śp....

Zmarł Ryszard Kożuch

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 21 stycznia zmarł nasz kolega śp. Ryszard Kożuch....