Strona głównaSolidarność WalczącaPismoSolidarność Walcząca Nr 7 (25 lipca 1982 r.)

Solidarność Walcząca Nr 7 (25 lipca 1982 r.)

Opublikowano

spot_img

WOLNI I SOLIDARNI

Nr 7 CENA 5 zł

Nakład: ok. 17 tys. egz. Stron 4

PISMO SOLIDARNOŚCI PODZIEMNEJ 25 lipca 1982 r.

CO ROBIĆ

Idee, o które walczymy to: Rzeczpospolita Solidarna, Niepodległa Polska, Solidarność Narodów. Nie ma więc między nami podstawowych różnic. Oczywiście dopiero xxxxx dookreślenie tych idei-wizji wyznaczy nasze perspektywy. Lecz pilniejsza jest dyskusja dotycząca metod i skutków. Jest to spór twórczy i konieczny. Wybór metod walki w zasadniczym stopniu warunkuje jej powodzenie.

Oddajemy pod rozwagę Czytelników poniższy diagram trzech strategii i prawdopodobnych następstw:

Metody

Bierność-Rezygnacja

Walka podjazdowa

Wybuch społeczny

Skutki

Bez rezultatu

Ugoda z Władzą

Władza społeczeństwa

Klęska

Jak widać optymalną strategią jest metoda WALKI PODJAZDOWEJ, tj. stałego „nękania wroga” z wystrzeganiem się frontalnego starcia. Jeśli nawet ona sama nie doprowadzi do wygranej, będzie najlepszym przygotowaniem do zwycięskiego WYBUCHU SPOŁECZNEGO. Zawczasu sprawdzają się ludzie i organizacja, wyjdą na jaw niedociągnięcia i słabości, zrodzą się nowe pomysły. Działanie jest szkołą walki.

Redakcja

DLATEGO JESTEŚMY

Głos starego komunisty: – Nie macie szans. Bo nawet jeśli wygonicie komunistów, to Sowieci 8 razy ten kraj przeorzą i podczas stuletniej okupacji dopiero docenicie ten szczątek suwerenności, jaki teraz mamy.

Odpowiadamy: – Wiemy, co nam grozi. My Polacy, wielokrotnie podejmowaliśmy walkę w – zdawałoby się – beznadziejnej sytuacji. I choć zwykle kończyło się to naszą klęską, to naszym zwycięstwem było już to, żeśmy walczyli. Tacy jesteśmy. Mamy nadzieję wbrew beznadziei. i dlatego właśnie jeszcze jesteśmy.

Porozumienie Solidarność Walcząca współpracuje z Regionalnym Komitetem Straj- kowym NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk w opracowywaniu raportów nadsyłanych z Komisji Zakładowych. Będziemy prezentować stanowiska zakładów co do sposobów walki i co do regionalnych i ogólnopolskich koncepcji związkowych, takich jak np. „5razy Tak” /patrz „Z Dnia na dzień” nr 73 11-15 lipca/. Uważamy, że wszystkie apele tej wagi, co apel TKK o zawieszenie akcji do końca lipca br. i „5xTak” powinny być przed ich ogłoszeniem poddane pod konsultacje co najmniej konspiracyjnych Komisji Zakładowych. Przecież po to, m.in. od 7 miesięcy organizujemy się w zakładach pracy.

oddajemy głos konspiracyjnej KS „Solidarności” Hutmenu – typowego dużego zakładu przemysłowego Wrocławia. Przed 13 grudnia „Solidarność” Hutmenu zajmowała stanowisko centrowe. Sądzimy więc, że głos ten – jako typowy – oddaje nastroje rzesz robotniczych.

NA DZIŚ

Stanowisko KS Hutmenu w zasadniczych aktualnych sprawach /pierwsza dekada lipca/:

1. Najważniejszą sprawą jest należyte zorganizowanie i zabezpieczenie działania w warunkach konspiracyjnych wszystkich ogniw „Solidarności”, od grup w zakładzie do organu krajowego. Ważne jest również kształtowanie sposobu myślenia i bycia na xxxxx teraz i na przyszłość.

2. Z sondażu wśród załogi wynika, że nie ma większych szans, by – w najbliż- szej perspektywie – większość zaakceptowała, a tym bardziej przystąpiła do strajku generalnego z czynną obroną zakładów. Powoływanie się na analogię Sierpnia 80 KS uznaje za błędne – teraz każda próba strajku będzie tłumiona siłą natychmiast, w zarodku, gdy w 1980 lawina rozwijała się w czasie i przestrzeni, a władze na taki jej zasięg nie były przygotowane. W razie sprowokowania spontanicznego wybuchu, powstaje duże ryzyko braku solidarności i akcji nieudanej.

3. KS uznaje za niewłaściwe organizowanie akcji pozo terenem zakładu – tym bardziej teraz, przed wizytą papieża, mimo, że w odczuciu większości akcje takie odniosły skutek pozytywny.

4. Koniecznie jest pilne wypracowanie dla całej „Solidarności” stanowiska na wypadek odblokowania Związku na szczeblu przedsiębiorstw, z uwzględnieniem różnych wariantów. Tu zaskoczenie może przynieść dalszy podział członków „Solidarności” i zmniejszenie naszej bazy działania.

5. Należy zająć jednolite stanowisko wobec próby forsowania „samorządów” w ostatniej xxx wersji rządowej. Załoga nasza odrzuca taki „samorząd” i nie będzie w nim uczestniczyła.

6. Konieczne jest wyjaśnienie na łamach „Z Dnia na Dzień” różnorodności pism i stanowisk prezentowanych w imieniu „Solidarności”. Pojawienie się skrajnych stanowisk stawia RKS w lepszej sytuacji wyjściowej, ale przynosi b.dużo zamieszania i niejednoznacznych oraz kłopotliwych sytuacji.

KRÓTKI KURS DIALEKTYKI

Na początku stanu wojennego członek Biura Politycznego KC PZPR Olszowski tłumaczył akt pozbawienia narodu praw konstytucyj- nych „wyższą koniecznością” zabezpieczenia równowagi sił na świe- cie, która poprzez niestabilność sytuacji politycznej w Polsce została zagrożona. Polska, zdaniem członka Olszowskiego, jest języczkiem uwagi, którego zachwianie może mieć decydujące znaczenie dla losów całego świata. Silna gospodarczo i politycznie Polska jest koniecznym i pożądanym stabilizatorem sytuacji międzynarodowej.

Nie minął jeszcze kwartał, a członek Olszowski jeździ po kraju i głosi po- trzebę realizmu: Polska jest małym, zapomnianym zakątkiem, nie ma więc co liczyć na pomoc z zewnątrz, a przede wszystkim z Zachodu. Realizm wymaga też zapomnienia o „marginalnych” sprawach związków zawodowych, internowanych itp. Nikt się nami nie interesuje, a jeśli już to – wszyscy chcieliby, żeby Polska była słaba i bezbronna, bo czyhają na nasze rynki zbytu. Bierzmy się więc ochoczo do pracy i nie rozpraszajmy się w szczegółach.

Cóż to jest ? Oszustwo ? Naginanie faktów do wygodnej tezy ? Nie, to jest
DIALEKTYKA LENINOWSKA – fundament światopoglądu awangardy narodu – PZPR. Bez
niej nikt nie posiądzie zrozumienia postępu. Postęp bowiem ma charakter ruchu po spirali: TEZA, ANTYTEZA, SYNTEZA. Nie wiem, jaką syntezę wymyśli Olszowski, ale sądzić można, że jego wizja dialektyki sprowadza się do spiralnego ruchu dokręcania śruby – bez dyskusji, za mordę i do roboty.

Dla mniej pojętnych następny przykład DIALEKTYKI: Miesiąc temu młodzież była rozwydrzona, warcholska, bezmyślna i skłonna ulegać tylko podszeptom agentów CIA. W referatach wygłoszonych na ostatnim plenum KC okazało się, że młodzież jest świadoma, pracowita, stanowi dzięki swojemu zapałowi napędową siłę i nie da się już uwieść symbolom /?/. Znów TEZA, ANTYTEZA. A jaka będzie synteza ? W każdym razie w nagrodę organizacje młodzieżowe będą mogły … zgłaszać swoje projekty aktów prawnych. Szczęście bez granic.

EKSTREMA

Ostatnio wielu uważa „Solidarność Walczącą” za grono ekstremistów. Dlaczego. Przecież akcje protestacyjne, jakie proponuje SW, rodzaj propagowanej postawy moralnej i obywatelskiej nie różni się od tego, co robiliśmy i myśleliśmy w grudniu, styczniu, lutym. Dlaczego spokojny protest, złożenie rocznicowych kwiatów uważa teraz za podburzanie, łamanie porządku, prowokacje ? Czy aż tak xxx wrośliśmy w ten porządek, że uważamy go za swój ? Czy już zapomnieliśmy, że jednak można żyć godnie ? Przecież żyjemy w tej chwili w absolutnej nędzy zarówno duchowej jak i materialnej. Nie mamy żadnego wyboru, jak żyć i jak mają żyć nasze dzieci. Nie możemy czekać /coraz bardziej potulniejąc dla zmylenia przeciwnika oczywiście/ w nieskończoność, aż nadarzy się okazja. Gdy się wreszcie nadarzy, to po pierwsze uznamy, że to jeszcze nie ta, a po drugie zapomnimy jak protestować, bądź znowu będziemy się zastanawiać, czy warto, no i stracimy ją. Pamietajmy, że bez odpowiedniej opieki i zabiegów kwiat na pustyni nie wyrośnie. Żeby żyć godnie, trzeba nie tylko tego chcieć, ale i włożyć w to trochę wysiłku. Nie ulegajmy więc na zapas, na wszelki wypadek. Nie oburzajmy się na ekstremę, która nie jest ekstremą, a tylko wyrazicielką naszej niedawnej odwagi oraz przeciwniczką obecnego strachu i zniewolenia.

Marcin

GŁOSY I ODGŁOSY

13.07. po Mszy Św. w Katedrze Wrocławskiej w okolicy pl. Bema trzyosobowy patrole legitymowały przechodniów. Chłopak ze znaczkiem „Solidarności” przed wepchnięciem xxxxxxxx do „suki” zaczął uciekać. Jeden z goniących zomowców, któremu spadł kask,otoczyli ludzie. Dwaj pozostali złapali chłopaka, ale wtedy ktoś z tłumu uderzył pięścią jednego z nich, tak, że ten „rozsypał się” na chodniku. Obity chłopak i ludzie rozbiegli się, a jeden z zomowców podnosząc się wystrzelił /być może ze ślepaków/. Odwaga, solidarność, dobry charakter w nogach skutkują. xxx 13.07. około godz. 7 przed trakcją kolei elektrycznej w pobliżu Pafawagu przerzucono transparent „Solidarność”. Maszyniści przejeżdżających pociągów opuszczali pantografy. Dopiero około 12. sprowadzony specjalny wóz do naprawy sieci spełnił „obywatelski obowiązek”.

Dość często w aparacie władzy spotyka się opinie, że „Solidarność” należało rozwiązać w grudniu. Obecnie jest to skomplikowane. Na przełomie kwietnia i maja eksperci przeprowadzili sondaż na ten temat. 81% respondentów opowiedziała się za przywróceniem „Solidarności” w postaci sprzed 13 grudnia /w tym 76% członków partii, 86% robotników/. Wyniki sondażu zostały zatajone.

OGŁOSZENIE TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW WYSOKICH DRZEW

Parki są piękne. Ogromne stare drzewa łagodzą nastroje. Każdy z nas pragnie żyć i cieszyć sie pięknem. Komuniści są intruzami wśród życzliwych i porządnych Polaków. Nie chcemy, aby bili nas pałami. Każdy z nas zastanawia się jak wychować tych, którzy zrywają młodzieży z piersi wpinki, rzucają gaz w kierunku spacerujących robotników. komuniści nie śmieją się wcale.

Dla odpoczynku proponujemy masowe spacery po parkach – spacery w każdą niedzielę od godz. 16 do 19. Ludzie pracy mają zagwarantowaną konstytucyjnie prawo do wypoczynku. Młodzież pospaceruje, pogra na gitarach i pośpiewa, robotnicy odpoczną, a inteligencja pracująca znajdzie miejsce na refleksję. Komunistom dajemy szansę na lepsze jutro. Niech uczą się życia bez pałek i gazów łzawiących. Niech uczą się żyć w spokoju i (?) Komuniści, chodźcie z nami. Zapraszamy wszystkich do parków. Uśmiech za uśmiech.

REGULAMIN SPACERÓW PO PARKU SZCZYTNICKIM

I. Wiadomości ogólne: w każdą niedzielę od 16 do 19 spacerujemy po alejach wokół pergoli.
II. Zalecenia dla spacerowiczów: spacer ma formę poznawczą, rekreacyjną, x artystyczną,
apolityczną, porozumiewawczą, antyprowokacyjną. Wzajemne podrywanie dozwolone – komunistów nie wyłączamy.
III. Zalecenia dla komunistów: spokojnie spacerować. Nie prowokować
IV. Zalecenia dla generałów: generałowie maja tez spacerować.
V. Po spacerze wracamy do domów, gdzie rozluźnieni i wypoczęci usiłujemy słuchać Radia
Wolna Europa, a o godz. 21 Radia Solidarność Walcząca.

Radio Solidarność Walcząca – jak zwykle w niedzielę 25.07. o godz. 21 w paśmie UKF 68 – 70 MHz. Ponadto audycja nasze emitujemy w dni powszednie o tej samej porze. Do usłyszenia.

Radio nasze jest na dorobku. Przepraszamy wrocławian, ze jeszcze nie wszędzie jesteśmy słyszalni. Staramy się łączyć odwagę i rozwagę i wolimy być nie wszędzie słyszalni niż nigdzie nie słyszalni.

Dziękujemy: Sowy i Kruki-5000, Hermen-1000, (?) pulpet-2700, AW-5000, Skałka – (?)50, Sierpień-1950, Dr Krystyna-1000, Pope-2000, oraz /na grzywny/: Spółka-1000, Tomek-800, Wanda-2000, Śnieżka-1520. Dziękujemy Pani Danucie z Gliwic za 1450 Optymiści z TON-1100, PECH-500. Więźniowiecki Adam – stocznia. Wszystko w domu jest w porządku. Krawczyk Mirosław, syn Czesława ze Szczecina, przenieziony z więzienia do Stargardu Szczecińskiego.

Redaguje zespół. Wydaje Agencja Informacyjna Solidarności Walczącej. Numer zamknięto
19.07.1982 r.

Wersja przepisana

Wersja oryginalna

Dziękujemy Panu Leszkowi Jaranowskiemu za wysiłek przepisania archiwalnych numerów SW!!!

Aktualności

„Polska i Europa w czasie przełomu” – wystąpienie premiera Morawieckiego w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego

Zapraszamy do wysłuchania bardzo ciekawego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego analizujące...

Onet znowu kłamie o Solidarności Walczącej

Na portalu Onet ukazał się kolejny tekst obliczony na dyskredytowanie premiera Morawieckiego. W tekście...

Zmarła Ewa Rozwód (1958-2024)

Odchodzą skromni ludzie Solidarności Walczącej. Dzisiaj, 8 lipca 2024 r. zmarła po długiej i ciężkiej...

Oświadczenie w sprawie usunięcia polskich bohaterów z MIIWŚ

Warszawa, dnia 5 lipca 2024 r. OŚWIADCZENIE Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec usunięcia z wystawy stałej Muzeum...