Strona głównaAutorDariusz TajchmanSolidarność Walcząca w Krośnie

Solidarność Walcząca w Krośnie

Opublikowano

spot_img

FOTO: Solidarność Podkarpacka u oo Kapucynów 1988 r.

W dniu 28.05.2024 r. odbyło się spotkanie organizowane przez Krośnieńskie Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych i Muzeum Podkarpackie w Krośnie. 

Podczas spotkania przekazałem krótką informację o działalności Solidarności Walczącej ogólnie i w Krośnie. Poniżej przesyłam jej treść:


Mamy czas stanu wojennego. Milicja i Służba Bezpieczeństwa przesłuchuje, zatrzymuje, robi rewizje i strzela. Giną ludzie. Robotnicy strajkują, czołgi rozbijają zakłady pracy. I wtedy w 1982 r. powstaje Solidarność Walcząca.
„Wobec Boga i ojczyzny przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną, poświęcać swe siły, czas – a jeśli zajdzie potrzeba swe życie dla zbudowania takiej Polski (…)”
Ktoś mówi „jesteście radykalni”, a my tylko nie zgadzamy się z dyktaturą Jaruzelskiego. Chcemy wolnych wyborów, niepodległej Polski. Nie chcemy walki czynnej, ale staramy się do niej przygotować. Dla nas ZOMO-wiec, SB-ek, konfident, PZPR-owiec to zdrajca, kolaborant, wróg. Każdy z nas musi umieć drukować. Więc drukujemy: gazetki, ulotki, książki, znaczki. Drukujemy dla siebie i dla kolegów z Solidarności wzajemnie się wspierając. Co mamy jeszcze zrobić? Wszystko, żeby komuna upadła, jak mówi Kornel. I robimy „zadymy” w strugach farbowanej wody, w oparach gazów łzawiących rzucamy kolczatki pod milicyjne „suki” albo czerwoną farbę pod drzwi kolaborantów.
I co potem? Potem był Okrągły Stół. Na szczęście Solidarności Walczącej przy dogadywaniu się z komunistami nie było.

Solidarność Walcząca w Krośnie powstała na przełomie 1987 i 1988 roku jako pododdział oddziału rzeszowskiego organizacji. W skład krośnieńskiego pododdziału wchodziło kilka osób zaprzysiężonych oraz dość szeroka grupa sympatyków. Wydawana była gazetka „Podkarpatczyk” i okolicznościowe ulotki. Działalność nasza polegała głównie na druku i kolportażu prasy naszej i regionalnej. W informacjach z IPN najczęściej czytamy, że akta dotyczące naszej działalności zostały zniszczone.
Niestety niektórzy pracownicy SB i milicji, którzy nas śledzili i prześladowali przeszli pozytywną weryfikację.


Na koniec spotkania przedstawiono oświadczenie naszego Stowarzyszenia dotyczące 4 czerwca 1989 r. Oświadczenie przesyłam w załączniku.

Z wyrazami szacunku,

Dariusz Tajchman

O Ś W I A D C Z E N I E

Krośnieńskie Stowarzyszenie Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z głębokim oburzeniem odnosi się do propozycji uznania 4 czerwca narodowym świętem.

4 czerwca 1989 roku wybrany został Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji. Nie można zafałszowywać historii wmawiając młodemu pokoleniu o demokratycznych przemianach 1989 roku skoro tak nie było. Wybory kontraktowe nie były ani wolne, ani demokratyczne. Konsekwencją ich była m.in. „gruba kreska”, brak dekomunizacji i uwłaszczenie się komunistycznej nomenklatury. Pomiędzy I i II turą głosowania zmieniona została ordynacja wyborcza by umożliwić ponowne kandydowanie w II turze osobom niewybranym w I turze głosowania. Czy na tym polega demokracja?

Pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne w Polsce odbyły się dopiero 27 października 1991 roku.


W imieniu Zarządu

Jerzy Nowak

Krosno, 28.05.2024

Aktualności

Nasz kandydat Michał Dworczyk zdobył mandant europosła

Nasze Stowarzyszenie, reprezentowane w sposób szczególny przez Edka Wóltańskiego, wzięło czynny udział we wsparciu...

42-lecie SW w Warszawie

W 42-gą rocznicę powstania "SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ", 4 czerwca w Parafii Katedralnej pw. św. Floriana...

Czy w Suwerennej Polsce działa sowiecka agentura?

Dość zaciskania zębów! Parafrazując credo Solidarności Walczącej z 1982 roku: "Lepszym od zaciskania pasa jest...