Strona głównaOgłoszeniaOgłoszeniaWALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SW 2021

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SW 2021

Opublikowano

spot_img

    Zarząd Stowarzyszenia SW zwołuje Walne Zebranie członków Stowarzyszenia Solidarność Walcząca w dniu 26 czerwca 2021 (sobota) na godz. 12:00. Zebranie odbędzie się  w budynku przy Placu Solnym 16 (budynek Starej Giełdy) w Sali Świetlikowej (parter, po prawej stronie).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Stowarzyszenia, wybór komisji skrutacyjnej, protokolantów.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania. 

3. Ustalenie zdolności do podejmowania uchwał (kworum) i ewentualne wyznaczenie II  terminu umożliwiającego podejmowanie uchwał na godz. 13:00.

4. Informacja Przewodniczącego Stowarzyszenia SW o działalności Stowarzyszenia w roku 2020.

5. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2020.

6. Dyskusja nad sprawozdaniem.

7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2020.

8. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Solidarność Walcząca (zaproponowanego 29 sierpnia 2020 podczas Walnego Zebrania SSW).

9. Uchwała w sprawie Regulaminu Walnego Zebrania Stowarzyszenia SW. 

(zaproponowanego 29 sierpnia 2020 podczas Walnego Zebrania SSW).

10. Wolne wnioski i dyskusja.

11. Zamknięcie Walnego Zebrania.

======================================================

Punkty 8 i 9 są dokończeniem spraw podjętych na poprzednim Walnym i wymagających przerwy zgodnie ze Statutem. Proponowane wówczas uchwały, które obecnie chcemy przegłosować umieszczone są pod linkiem

https://sw.org.pl/index.php/walne-zebranie-stowarzyszenia-sw-29-sierpnia-2020/

Zarząd Stowarzyszenia SW

Aktualności

„Polska i Europa w czasie przełomu” – wystąpienie premiera Morawieckiego w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego

Zapraszamy do wysłuchania bardzo ciekawego wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego w Instytucie im. Lecha Kaczyńskiego analizujące...

Onet znowu kłamie o Solidarności Walczącej

Na portalu Onet ukazał się kolejny tekst obliczony na dyskredytowanie premiera Morawieckiego. W tekście...

Zmarła Ewa Rozwód (1958-2024)

Odchodzą skromni ludzie Solidarności Walczącej. Dzisiaj, 8 lipca 2024 r. zmarła po długiej i ciężkiej...

Oświadczenie w sprawie usunięcia polskich bohaterów z MIIWŚ

Warszawa, dnia 5 lipca 2024 r. OŚWIADCZENIE Wyrażam zdecydowany sprzeciw wobec usunięcia z wystawy stałej Muzeum...