Strona głównaOdeszliOdeszli 2020Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 8 grudnia 2020 roku w Meksyku...

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 8 grudnia 2020 roku w Meksyku zmarł śp. ZBIGNIEW OZIEWICZ

Opublikowano

spot_img

Prof. Zbigniew Oziewicz urodził się w 1941 roku w Wilnie, zmarł  w Meksyku.

Wielki patriota i wybitny naukowiec.  Szkołę średnią ukończył w Inowrocławiu, gdzie rodzice nauczyciele szkół średnich (ojciec matematyk, mama nauczycielka fizyki) osiedli po przesiedleniu z Wileńszczyzny w 1946 r. Był laureatem olimpiad matematycznej i fizycznej. 

Studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki po roku przerwał, by przenieść się
do Leningradu na studia atomistyki. W Polsce podjął pracę na Uniwersytecie Wrocławskim
w Instytucie Fizyki Teoretycznej prof. Rzewuskiego, gdzie uzyskał doktorat oraz przeprowadził przewód habilitacyjny. Z powodów politycznych pomijany w awansach naukowych przyjął zaproszenie do pracy na Uniwersytecie Meksykańskim, gdzie mimo bariery językowej i silnej konkurencji (Rosjanie) awansował do pozycji profesora zwyczajnego.

Redaktor czasopism naukowych, zapraszany jako referent na światowe konferencje z astrofizyki i ogólnej teorii względności. Ostatnio w Rzymie, Hong Kongu, Chinach. Ale również aktywny współorganizator konferencji w Wilnie.

W czasie pracy na Uniwersytecie Wrocławskim zaprzyjaźniony z dr Kornelem Morawieckim,
z którym współtworzył Solidarność Walczącą – organizację z okresu stanu wojennego stawiającą jako cel naczelny odzyskanie niepodległości Polski. Szczególnie zasłużony w rozszerzaniu zakresu tej Organizacji poprzez tworzenie Oddziałów Terenowych SW z upoważnienia dr Morawieckiego oraz wciąganie do kolportażu wydawnictw podziemnych ośrodków niepodległościowych w różnych miastach (m.in. Toruń, Rzeszów, Gdynia, Olsztyn, Inowrocław). Inwigilowany z rodziną poprzez zainstalowanie podsłuchu w mieszkaniu. Aresztowany i osadzony w ośrodku dla internowanych w Grodkowie w 1982, prowadził prelekcje z historii dla współwięźniów. W roku 1984 ponownie aresztowany i osadzony w areszcie śledczym przy ul. Świebodzkiej we Wrocławiu.

Uwolniony na skutek amnestii i usilnych starań prof. Rzewuskiego nie zaprzestał działalności niepodległościowej do końca lat 80-tych i działalności dla Polski do końca życia.

Odznaczony
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności,
Krzyżem Solidarności Walczącej.

Aktualności

Nasz kandydat Michał Dworczyk zdobył mandant europosła

Nasze Stowarzyszenie, reprezentowane w sposób szczególny przez Edka Wóltańskiego, wzięło czynny udział we wsparciu...

42-lecie SW w Warszawie

W 42-gą rocznicę powstania "SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ", 4 czerwca w Parafii Katedralnej pw. św. Floriana...

Solidarność Walcząca w Krośnie

FOTO: Solidarność Podkarpacka u oo Kapucynów 1988 r. W dniu 28.05.2024 r. odbyło się spotkanie...