Zmarł Krzysztof Wolf

Opublikowano

spot_img

W dniu 1 sierpnia 2023, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł Krzysztof Adam Wolf.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 8 sierpnia. Współorganizatorem ceremonii pogrzebowej jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Msza św. żałobna zostanie odprawiona o godz. 10:30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przy ul. Długiej w Warszawie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na Cmentarz Komunalny Północny w Warszawie (Wólka Węglowa) i złożenie do grobu rodzinnego. Po mszy św. pod Katedrę zostaną podstawione autokary, które przewiozą uczestników na cmentarz i odwiozą po pogrzebie z powrotem.

Biogram

Krzysztof Wolf w latach 80-ych był członkiem NSZZ „Solidarność” Huty Warszawa. Po delegalizacji Związku w stanie wojennym nie zaprzestał związkowej i antykomunistycznej aktywności. Zaangażował się w działalność podziemnego MRKS. Od początku współpracował z Solidarnością Walczącą, najpierw indywidualnie, a potem od 1985 w ramach porozumienia SW z MRKS. Uczestniczył w nadawaniu audycji „Radia Solidarność”, był kolporterem i organizatorem druku podziemnych pism  Za udział w manifestacjach i kolportaż ulotek był wielokrotnie zatrzymywany. 19 września 1987 r. został schwytany przez patrol MO na dworcu kolejowym w Częstochowie. Znaleziono przy nim znaczne ilości nielegalnych wydawnictw. W trakcie próby ucieczki został dotkliwie pobity przez milicjantów. Oskarżono go o czynną napaść na funkcjonariusza MO, za co został skazany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 23 grudnia 1987 r. na rok pozbawienia wolności oraz karę grzywny. Sąd drugiej instancji 8 kwietnia 1988 r. utrzymał wyrok. Osadzono go w Zakładzie Karnym w Barczewie. Jego uwięzienie było powodem licznych demonstracji na terenie całego kraju. Krzysztof wielokrotnie brał udział w organizacji niezależnych demonstracji, w tzw. “rusztingach” i innych spektakularnych akcjach, których nadrzędnym celem zawsze było przywrócenie do działalności NSZZ “Solidarność”, odsunięcie komunistów od władzy i odzyskanie przez Polaków podmiotowości i realnego wpływu na losy swoje i swego Kraju.

W wolnej już Polsce Krzysztof do ostatnich swoich dni i w miarę możliwości – z uwagi na przewlekłą i ciężką chorobę – nadal angażował się społecznie. Krzysztof Wolf odznaczony był Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności oraz Krzyżem Solidarności Walczącej. 

Cześć Jego pamięci!.

Aktualności

Jak powstało Stowarzyszenie Solidarność Walcząca?

Ponieważ zaczynają pojawiać się już mity na temat powstania naszego stowarzyszenia, na dzień przed...

Majówka z Bobolą – relacja

W dniu 21 maja we wtorek grupa członków Stowarzyszenia "CONTRA" i SSW wyruszyła z...

Nasz kandydat Michał Dworczyk zdobył mandant europosła

Nasze Stowarzyszenie, reprezentowane w sposób szczególny przez Edka Wóltańskiego, wzięło czynny udział we wsparciu...