Strona głównaStowarzyszenieRada Stowarzyszenia Solidarność Walcząca

Rada Stowarzyszenia Solidarność Walcząca

Opublikowano

spot_img

Rada Stowarzyszenia Solidarność Walcząca ma charakter honorowy i doradczy. W jej skład wchodzą byli założyciele i członkowie władz organizacji Solidarność Walcząca z lat 1982-1989 oraz osoby o szczególnym znaczeniu dla środowiska SW. Powołana została i zatwierdzona przez Walne Zebranie SSW w czerwcu 2023 r.

Członkowie Rady wymienieni są poniżej w kolejności historycznej, z krótkimi informacjami dotyczącymi działalności w SW. Biogramy z „Encyklopedii Solidarności” dostępne są po kliknięciu na nazwisko.

Skład Rady Stowarzyszenia Solidarność Walcząca

członek Rady SW 1982-84, członek Komitetu Wykonawczego SW od 1984 r., główna łączniczka Kornela Morawieckiego, organizatorka miejsc ukrywania się i tajnych spotkań.

członek Rady SW 1982-84, odpowiedzialny za kontakty SW z zagranicą, organizator przemytu sprzętu.

członek Rady SW 1982-84, jeden z najbliższych współpracowników Kornela Morawieckiego w latach 1982-1987.

członek Komitetu Wykonawczego SW od 1984 r., jeden z głównych organizatorów i koordynatorów działań SW w latach 1982-1989.

członek Komitetu Wykonawczego SW od 1984 r., współzałożyciel Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto w 1984 r.

członek Komitetu Wykonawczego SW od 1988 r., Od grudnia 1984 członek SW Oddział Trójmiasto, organizator druku i kolportażu.

członek Komitetu Wykonawczego SW od 1988 r., działacz SW od 1985 r., współredaktor pisma „SW” od 1988 r.

redaktor pisma „Solidarność Walcząca” w latach 1983-1987.

Marta Morawiecka

córka Przewodniczącego SW Kornela Morawieckiego

Aktualności

SW na demonstracji przeciwko „Zielonemu Ładowi”

Nasi przedstawiciele z Warszawy, Wrocławia i Gdyni byli też na proteście "Solidarności" przeciwko "Zielonemu...

Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu

Pomnik Żołnierzy Niezłomny we Wrocławiu odsłonięto wieczorem 8 maja w rocznicę zakończenia II wojny...

9 czerwca na wybory do PE wywieśmy polskie flagi!

Jesteśmy w Europie, ale obowiązki mamy polskie! Chcemy Europy suwerennych i równoprawnych państw, a...

Odsłonięcie pomnika Żołnierzy Niezłomnych 8 maja

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam na uroczystość odsłonięcia pomnika Żołnierzy Niezłomnych, która odbędzie się 8 maja...