Strona głównaStowarzyszenieWładze Stowarzyszenia Solidarność Walcząca

Władze Stowarzyszenia
Solidarność Walcząca

Opublikowano

spot_img

Zbigniew Jagiełło (Warszawa)

Przewodniczący Stowarzyszenia

ur. 23 I 1964 w Strzelinie. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydz. Informatyki i Zarządzania (1989).

W 1982 współzałożyciel (z Dariuszem Kędrą) Młodzieżowego Ruchu Oporu Solidarność; uczestnik demonstracji i starć z ZOMO na ulicach Wrocławia, m.in. 31 VIII 1982. Redaktor, drukarz, współorganizator kolportażu podziemnego pisma MROS „Wolna Polska” i „Solidarność Młodzieży”. W 1985 inicjator przystąpienia MROS do SW i przekształcenia organizacji w Młodzieżowy Ruch Oporu Solidarności Walczącej; od 1985 działacz SW: autor publikacji w podziemnych wydawnictwach, współorganizator i koordynator siatki podziemnych drukarń, współtwórca nowych ogniw SW; od 1988 członek Komitetu Wykonawczego SW, współredaktor głównego wydania podziemnego dwutygodnika „Solidarność Walcząca”.

W latach 1990-1994 prezes firmy wydawniczo-reklamowej Reverentia; od 1995 funkcje kierownicze w Pioneer PPTFP, PKO Credit Suisse TFI SA, Pekao Alliance TFI SA; od 2001 prezes Zarządu Pioneer Pekao TFI SA i Pioneer Pekao Asset Management; w latach 2009-2021 prezes Zarządu PKO Bank Polski. Inicjator i twórca systemu płatniczego Blik. Od 2021 roku członek rad nadzorczych (Asseco, Blik, EkoEnergetyka, MCI i PrivatBank).

Uhonorowany wieloma wyróżnieniami i nagrodami.  M.in: w 2007 wyróżnieniem Orła „Rzeczpospolitej”, zwycięzca konkursu Lider Polskiego Biznesu; wielokrotny Bankowiec Roku, laureat Digital Shaper. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Solidarności Społecznej za propagowanie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

—> Biogram w Encyklopedii Solidarności.

Członkowie Zarządu

Janina Podlejska

Janina Podlejska (Wrocław)

ur. 2 XI 1946 w Niemczy. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydz. Prawa i Administracji (1974).

15 XII 1981 uczestniczka akcji zbierania podpisów pod listem przeciwko aresztowaniu i internowaniu członków „S” oraz niszczeniu mienia związkowego, 15 I 1982 zwolniona z pracy z naganą, następnie po kilku rozprawach sądowych przywrócona do pracy. Zbierała pieniądze dla represjonowanych i ich rodzin. XII 1981 – 1984 współpracowniczka RKS „S” Dolny Śląsk, organizatorka materiałów poligraficznych; 1982-1989 członek Solidarności Walczącej. 16 IV 1984 aresztowana za kolportaż i zwolniona z pracy, 25 VII 1984 zwolniona na mocy amnestii. Na wolności pod obserwacją SB, z nakazu pracy 1984-1987 zatrudniona w Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych we Wrocławiu. Do 1989 w jej mieszkaniu znajdował się punkt kolportażowy; kolporterka (z mężem Jackiem) wielu podziemnych wydawnictw i pism „S”, książek, znaczków poczt podziemnych, itp.; kilka razy w roku rozprowadzała większe ilości druków, m.in. w Dzierżoniowie i Strzelinie.

Odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności (2016). —> Biogram w Encyklopedii Solidarności

Szymon Jabłoński (Poznań)

ur. 22 VI 1958 w Poznaniu. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu, Wydz. Melioracji Wodnej (1985).

XI–XII 1981 uczestnik strajku studenckiego w AR w Poznaniu. Od jesieni 1983 członek zaprzysiężony SW, 1983–1987 drukarz, kolporter, redaktor i autor art. (pod ps. St. Stanisławski) do dwutygodnika „Solidarność Walcząca”. 1984–1985 z Adamem Szatkowskim organizator Studia Fotograficznego SW, współpracownik Radia Solidarność Walcząca w Poznaniu. 1985–1987, po aresztowaniu Macieja Frankiewicza VI 1985 i Szymona Łukasiewicza XI 1985, przewodniczący Oddziału Poznańskiego SW, uczestnik spotkań przedstawicieli miast SW we Wrocławiu. 1987–1995 na emigracji w RFN i Kanadzie gdzie był przedstawicielem SW Oddział Poznań.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2017). .—> Biogram w Encyklopedii Solidarności.

Szymon Jabłoński
Andrzej Kisielewicz

Andrzej Kisielewicz (Wrocław)

ur. 15 V 1953 w Jeleniej Górze. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek matematyka (1976), doktorat (1979), habilitacja (1992), tytuł profesora (2001).

13–15 XII 1981 uczestnik strajku okupacyjnego na PWr. II – VI 1982 działacz struktur RKS „S” Dolny Śląsk (współpraca z Kornelem Morawieckim); autor w podziemnych pismach „Z Dnia na Dzień” i „Biuletyn Dolnośląski”. VI 1982 – 1989 członek SW. Na pocz. 1983 współredaktor „Biuletynu Dolnośląskiego” (ps. alias); III 1983 – XI 1987 redaktor (z Marią Peisert-Kisielewicz i Jerzym Peisertem) podziemnego pisma „Solidarność Walcząca” (ps. Jan Mak, prace redakcyjne odbywały się w mieszkaniu Kisielewiczów), 1986–1987 redaktor podziemnego Radia „S” we Wrocławiu (współpraca z Eugeniuszem Szumiejko). 1983–1985 kilkakrotnie zatrzymywany, mieszkanie poddano stałej obserwacji oraz kilkakrotnie poddawano rewizji.

Wieloletni pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2020 roku pracuje na Politechnice Wrocławskiej. Wcześniej, prawie 5 lat spędził za granicą w ośrodkach naukowych takich jak: Vanderbilt University (Nashville, USA), Technische Hochschule (Darmstadt, Niemcy), The University of Manitoba (Winnipeg, Kanada), Blaise Pascal University (Clermont-Ferrand, Francja).  Jest autorem ponad 85 publikacji naukowych w zagranicznych pismach z zakresu matematyki, logiki i informatyki oraz książek w języku polskim  („Wprowadzenie do informatyki”, „Sztuczna inteligencja i logika”, “Logika i argumentacja”).

Laureat najbardziej prestiżowych stypendiów naukowych: Alexandra von Humboldta i Fulbrighta, Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2017), Krzyżem Wolności i Solidarności” (2016). —> Biogram w Encyklopedii Solidarności.

Wojciech Podgórzak (Warszawa)

ur. 20 VII 1952 w Warszawie, absolwent Liceum Ekonomicznego nr 1 dla Pracujących w Warszawie, 1978-1982 student Wydz. Ekonomiki Budownictwa SGPiS.

Po 13 XII 1981 współtwórca TKZ w WPKSiUP Mostostal’ współtwórca ponadzakładowej siatki kolportażu wydawnictw podziemnych i „CDN – Głos Wolnego Robotnika”; redaktor, drukarz „UFO”; współorganizator zbiórek pieniężnych dla represjonowanych i ukrywających się oraz na podziemną działalność związkową i wydawniczą; 9 V – 22 VII 1982 internowany w ośrodku odosobnienia w Warszawie-Białołęce; 16 XI 1982 – 13 II 1983 powołany do służby w wojskowym obozie specjalnym w Czerwonym Borze; III 1983-1987 współpracownik (drukarz, pomoc w zakupie papieru) NOW-ej; 1985 – III 1989 współpracownik (szkolenie drukarzy, druk dla wydawnictw Wers i Prawy Margines) Solidarności Walczącej w Warszawie (ps. Kuzyn); drukarz pism podziemnych („Tygodnik Mazowsze”, „Praworządność”); zatrzymywany na 48 godz. ukarany grzywną;

Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2015), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2022). —> Biogram w Encyklopedii Solidarności..


Wojciech Podgórzak

Komisja Rewizyjna

Sąd Koleżeński

Aktualności

Majówka z Bobolą – relacja

W dniu 21 maja we wtorek grupa członków Stowarzyszenia "CONTRA" i SSW wyruszyła z...

Nasz kandydat Michał Dworczyk zdobył mandant europosła

Nasze Stowarzyszenie, reprezentowane w sposób szczególny przez Edka Wóltańskiego, wzięło czynny udział we wsparciu...

42-lecie SW w Warszawie

W 42-gą rocznicę powstania "SOLIDARNOŚCI WALCZĄCEJ", 4 czerwca w Parafii Katedralnej pw. św. Floriana...